zondag 30 december 2012

Doewoorden in groep 4

We gaan een start maken met doewoorden (werkwoorden) invullen in een werkwoordschema. Om te beginnen alleen in de tegenwoordige tijd, dat is voor groep 4 meer dan voldoende. Deze opdracht krijgen ze in de nieuwe weektaak.

1 opmerking: